โบรชัวร์ SUMMER SALE 16 มี.ค. 2563 ถึง 15 พ.ค. 2563